eFacta Årsoppgjøret (Ekstern link)

Vår hovedoppgave er å utføre lovpålagt revisjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og normer for god revisjonsskikk. På dette området arbeider vi etter moderne og effektive metoder, og vi gjennomfører et løpende ajourholds- og etterutdanningsprogram for samtlige ansatte.

Vårt selskap betjener i hovedsak mellomstore og mindre virksomheter i de aller fleste bransjer.

Utover finansiell revisjon tilbyr vi også tjenester innenfor områdene regnskap, skatt og annen økonomisk rådgivning.